Νικητές

ΔΩΡΟ ΜΗΝΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ
iPhone 6s 1 Σεπτεμβρίου 2016- 30 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
iPhone 6s 1 Δεκεμβρίου 2016-28 Φεβρουαρίου 2017 ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ